Patiëntenvoorlichting

Redigeren van uniforme patiënteninformatiebladen voor de onderzoeken en behandelingen in het Maastricht UMC+.